Kategoriler

Başkanımızın Mesajı

İzmir Sosyoloji Derneğinin değerli mensupları !

Bir grup sosyolog tarafından 15.09.2015 tarihinde kurulan derneğimiz "Toplum bilimciler ile toplum bilinci olanların platforumu sloganı ile yola çıkmış aramıza katılan farklı uzmanlık alanlarından kimselercede saygın bir sivil toplum örgütüne dönüşmüştür. Derneğimizin kuruluşundan itibaren ağırlıklı çalışma alanı kent sosyolojisi ile ilgili konularda olmuş, küresel göç ve kentlere etkileri, belediyelerde kullanılacak sosyal politika ve sosyal hizmet araçları raporlarımız ulusal basında da ilgi uyandırmıştır.

Amacımız; çağımızın yenilikci kamu yönetim modeli olan yönetişim modeline önem veren yerel yöneticilerle iş birliği yaparak yaşadığımız kentin sorunlarınada çözüm üreten sivil toplum örgütü olabilmektir.

Kuşkusuz ki; Yönetişimci sivil toplum örgütü olabilmek hedefimiz, mesleki örgüt misyonumuzla paralel yürüyecektir.

Derneğimizin kapıları kent ve ülke sorunlarına duyarlı herkese açık olup, toplumsal konularda belli uzmanlık alanına sahip her yaş ve cinsiyet grubunun bilim danışma kurulu vasıtasıyla katkılarını beklemekteyiz. 

Saygı ve sevgilerimle

Necati Yıldız

Başkanımızın Mesajı
X