Kategoriler

Hakkımızda

Hakkımızda

İZMİR SOSYOLOJİ DERNEĞİ

 

İzmir sosyoloji derneği bir grup sosyolog tarafından 15.09.2015 tarihinde kurulmuş, İzmir Valiliği, İl Dernekler müdürlüğünün 35-067-015 kütük numarasına kaydedilmiştir. 

Dernek tüzüğünde kuruluş amacı olarak "Toplum bilinci olarak yetiştirilen sosyoloji lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının danışmanlarını güçlendirmek toplumsal konularda bilimsel görüşler açıklamak ve daha çok sayıda sosyoloğun kamusal alanlarda görev üstlenmesine yönelik çalışmalar yapmak" olarak belirtilmiştir.

Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen etkinliklerde bulunacaktır.

1 Sosyoloji biliminin ilgili alanına giren konularda (Aile, Ekonomi, Siyaset, Toplumsal cinsiyet, Göç, Sosyal politikalar, Kent sosyolojisi, İnsan hakları, Demokrasi vb.) projeler üretmek, bunları ilgili kamu otoriteleri ve kamuoyu ile paylaşmak,

2. Bilimsel nitelikte seminer, sempozyum, panel vb. düzenlemek,

3. Daha çok sayıda sosyoloğun kamusal alanda istihdamı ve etkin görev üstlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

4. Sosyoloji alanında faaliyet gösteren diğer derneklerle görüşmeler yapıp federasyon ve konfederasyon gibi ulusal örgütlenmeler için girişimde bulunmak.

X